Služby

Řešíme komplexní správu bytových i nebytových prostor v oblasti Property Managementu a to po stránce technické, administrativní a ekonomické.

Ekonomické služby

na základě podkladů dodaných Společenstvím, Družstvem nebo vlastníkem

zálohy na výdaje spojené se správou domu, dlouhodobé zálohy na opravy, rekonstrukce a modernizace domu v souladu s příslušnými právními předpisy

dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., přijímání faktur od dodavatelů, sledování splatnosti faktur a zajištění jejich včasné úhrady, vyhotovení odběratelských faktur

předložení ke schválení v termínu do 31. 3. následujícího roku; zpracování daňových přiznání

seznam dluhů a přeplatků, přehled vlastníků/nájemců v jednotkách, rozvaha ve zjednodušeném rozsahu, výkaz zisku a ztrát ve zjednodušeném rozsahu, inventarizace účtu, obratová předvaha, přehled nákladů k vyúčtování, stav na účtu DZOI

Administrativní služby

sledování expirace smluv uzavřených na dobu určitou, včasné informování Společnosti o datu automatické prolongace smluv, sledování ekonomické výhodnosti smluv

na základě smlouvy o pojištění k dané nemovitosti

výběrové řízení obsahuje podklady a odborné technické zadání, organizaci, připomínkování smluv, vyhodnocení

Technické služby

provádění pravidelných prohlídek, jejich četnost dle domluvy

výměna žárovek a zářivek, seřízení dveří, atd.

sledování doby platnosti revizí a zajištění odstranění zjištěných závad

četnost a rozsah dle domluvy

zajištění údržby zeleně na přihlehlých pozemcích s četností a rozsahem dle domluvy

zajištění pohotovostní havarijní služby s nonstop dispečinkem

evidence, zajištění výroby a předání vstupní čipů, klíčů, ovladačů garážových vrat

Poptávkový formulář

Mám zájem o Vaše služby:

    Vyplněním kontaktních údajů souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (“GDPR”) a se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné a může být kdykoli bezplatně na adrese správce odvoláno.